Selamat Datang ke Sistem Aduan & Maklumbalas
Politeknik Kota Bharu

Aduan

Ketidakpuasan hati
terhadap perkhidmatan
yang diberikan

Cadangan

Cadangan untuk penambahbaikan kepada organisasi PKB

Soalan

Soalan untuk pertanyaan yang berkaitan dengan organisasi PKB

Penghargaan

Penghargaan
untuk organisasi
PKB